• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
แสดงความยินดีกับนายพรสรร ใจของ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 03 กันยายน 2014 เวลา 17:06 น.

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับนายพรสรร ใจของ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ให้เป็นต้นแบบทรัพยากรบุคคลหรือหน่วยงานด้านนันทนาการ สาขา "เยาวชนคนดี ศรีนันทนาการ"

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 03 กันยายน 2014 เวลา 17:10 น.
 
คณะกรรมการประจำสาขา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ประกอบด้วย ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  กรรมการ  และกรรมการและเลขานุการ  ดังนี้
1. อาจารย์ดารุณี นิพัทธ์ศานต์ ประธาน

2. อาจารย์ชุติมา คำบุญชู กรรมการ

3. อาจารย์ภัทราภรณ์ คำลือสาย กรรมการ

4. อาจารย์เอกนรินทร์ สีฝั้น กรรมการ

5. อาจารย์ชนันท์ธิดา ปัญญา กรรมการ

6. อาจารย์วาทิต  ธรรมเชื้อ กรรมการ

 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ


        สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันอ่านฟังเสียง ประเภทหญิงในโครงการ นครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยจัดโดยธนาคารนครหลวงไทย ปรากฏว่า

 
นางสาวศรัญญา สิงเห รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดสุนทรพจน์ ๙ ปีศาลปกครอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2010 เวลา 22:42 น.

           

            นางสาวศรัญญา สิงเห นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมถ่ายภาพกับ ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ รักษาราชการแทนอธิการบดี และผศ.ดร.สมาน ฟูแสงคณบดีคณะครุศาสตร์ มร.ลป. ภายหลังคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดสุนทรพจน์ ๙ ปีศาลปกครอง เมื่อวันที่ ๒มี.ค. ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2010 เวลา 23:06 น.
 
โครงการวันภาษาไทย56 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2014 เวลา 17:50 น.

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในสาขาวิชาทั้งในด้านวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพของสาขาวิชารวมทั้งยัง้ป็นการส่งเสริมให้เกิดความรัก และความสามัคคีในหมู่คณะ

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2014 เวลา 18:10 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2