ผลงานนักศึกษา
คัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน

ภาพถ่าย
นายภัทรพงศ์ จำปาวัน ตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชมเชยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดูภาพเพิ่มเติม

 
รับรางวัลพอใจชัยเวฬุ"ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร"

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายงานผ่านภาษา "ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร" ภายใต้หัวข้อการประกวด "84 พรรษามหาราชา ปราชญ์แห่งแผ่นดิน ภูมินทร์แห่งธรรม" ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลปรากฏว่า นางสาวอักษรา ตันกาบ ได้รับรางวัลพอใจชัยเวฬุ รางวัลสำหรับผู้มีความพยายามฝึกฝนตนเองเข้าประกวดสุนทรพจน์ จนสามารถเข้ารอบแข่งขันระดับประเทศได้ถึงสามปีซ้อน

 
รางวัลรองชนะเลิศ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย”

ธนาคารนครหลวงไทยได้ควบรวมกิจการกับธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)จัดโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” นักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์จำนวน 3 คน เข้าร่วมกิจกรรม และสามารถเข้ารอบระดับประเทศได้รับรางวัลรองชนะเลิศการอ่านฟังเสียง

 
นางสาวศรัญญา สิงเห รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดสุนทรพจน์ ๙ ปีศาลปกครอง

           

            นางสาวศรัญญา สิงเห นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมถ่ายภาพกับ ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ รักษาราชการแทนอธิการบดี และผศ.ดร.สมาน ฟูแสงคณบดีคณะครุศาสตร์ มร.ลป. ภายหลังคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดสุนทรพจน์ ๙ ปีศาลปกครอง เมื่อวันที่ ๒มี.ค. ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม