ภาพกิจกรรม
งานครูภาษาไทยสู่อาเซียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2014 เวลา 17:22 น.

เมื่อวันที่ 22 และ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ ราชบัณฑิตยสถาน จัดงาน "ครูภาษาไทยสู่อาเซียน" เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนของคณะครูและคณาจารย์สายภาษาไทย

ทั่วภาคเหนือ

 
อบรมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้ังระบบ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2012 เวลา 21:39 น.

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 23 กรกฏาคม 2554 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งวันอังคารที่ ๙ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2012 เวลา 21:41 น.
 
กิจกรรมสู่ชุมชนโรงเรียนพินิจวิทยา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2012 เวลา 21:37 น.

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย นำผลงาน และความรู้ที่ได้จากการเรียนในรายวิชา การสร้างหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ไปจัดกิจกรรมให้แก่น้อง ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพินิจวิทยา

 
อบรมการจัดการเรียนรู้ BBL PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2012 เวลา 15:13 น.

อาจารย์ปุณรดา  เชื้อมหาวัน อาจารย์สาขาภาษาไทย ผู้่จัดโครงการแจ้งว่า สาขาวิชาภาษาไทยจัดให้มีโครงการวันภาษาไทยขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีการศึกษา 2554 ได้จัดให้มีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการทางสมอง BBL Brain Based Learning ขึ้นในวันที่ 7 กรกฏาคม 2554

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2012 เวลา 21:28 น.
 
วันภาษาไทยแห่งชาติ 54 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2012 เวลา 14:56 น.

อาจารย์ชุติมา คำบุญชู ประธานสาขาแจ้งว่า สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมววันภาษาไทยแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ในปี พ.ศ. 2554 ได้จัดให้มีกิจกรรมดังนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2012 เวลา 19:10 น.
 
นักศึกษาสาขาภาษาไทย ร่วมกิจกรรมกีฬาก๋าไก่เกมส์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 09:34 น.

อาจารย์พงศ์ฐิติ พัสอ๋อง ประธานสาขาภาษาไทย แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 24  หรือกีฬา“ก๋าไก่เกมส์”

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2012 เวลา 19:11 น.
 
วันเด็กแห่งชาติ 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 21:57 น.

อาจารย์พงศ์ฐิติ พัสอ๋อง และนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาภาษาไทย ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กพิการ  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 21:14 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 3