โครงการวันภาษาไทย56 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2014 เวลา 17:50 น.

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในสาขาวิชาทั้งในด้านวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพของสาขาวิชารวมทั้งยัง้ป็นการส่งเสริมให้เกิดความรัก และความสามัคคีในหมู่คณะ

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2014 เวลา 18:10 น.
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช