รางวัลรองชนะเลิศ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย”

ธนาคารนครหลวงไทยได้ควบรวมกิจการกับธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)จัดโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” นักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์จำนวน 3 คน เข้าร่วมกิจกรรม และสามารถเข้ารอบระดับประเทศได้รับรางวัลรองชนะเลิศการอ่านฟังเสียง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช