สาขาวิชาภาษาไทย (คบ.)
สาขาวิชาภาษาไทย (คบ.)

ติดต่อ
ที่อยู่:
119 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ถนนลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู
อำเภอเมือง
52100
จังหวัดลำปาง

อีเมล: จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้
โทรศัพท์: Telephone
แฟกซ์: Fax

ข้อมูล: Miscellanous info